Về Thực Phẩm Xanh

Tin Tưởng Nơi Tôi

Rong ruổi trên con đường kinh doanh nông sản cũng hơn 2 năm. Cũng vài sản phẩm dự định phát triển nhưng không hợp. Đến nay mới có được 1 sản phẩm ưng bụng. Một sản phẩm khi mà tôi đưa đến cho bạn không một chút tự ti.

Nếu ở 1 ngành khác, có lẽ tôi đã không đắn đo cho đến giờ. Bởi ở thực phẩm, cái bạn bán phải đảm bảo được sức khỏe người tiêu dùng mới có thể bền lâu. Cái đảm bảo ở cả nguồn gốc, quy trình sản xuất đến pháp lý. Chính yêu cầu của riêng bản thân này mà đôi khi tôi phải ngừng lại⏰chờ đợi. Bạn biết đó, không mấy người có thể đảm bảo được điều đó cho bạn thương mại đâu. Và may mắn thay, tôi đã gặp được nhà sản xuất như vậy. Tôi hoàn toàn có thể chứng minh cho bạn việc này ở các bài viết khác hoặc trên trang website của tôi. Nhưng ở đây tôi đang muốn nói về cái định hướng của mình khi tham gia vào ngành nông sản nước ta.