Để Hiểu Rõ Hơn Lipit Là Gì?

Lipit Là Gì?

Định Nghĩa Lipit Là Gì?

  • Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực.

 

 

Chức Năng Của Lipit Là Gì?

- Tham gia cấu tạo nên màng sinh chất (phophoslipit, cholesterol)

- Nguyên liệu dự trữ (mỡ dầu).

- Giữ nước cho cơ thể (sáp, mỡ, ...)

- Tham gia vào nhiều chức năng sinh học khác như là các hoocmon, vitamin A, D.

 

Vai Trò Của Lipit Là Gì?

  • Lipit là nguồn dinh dưỡng quan trọng và cung cấp một lượng đáng kể năng lượng cho cơ thể hoạt động.

  • Lipit còn là nguyên liệu để tổng hợp một số chất khác cần thiết cho cơ thể bảo đảm sự vận chuyển và hấp thụ các chất hòa tan được trong chất béo.

  • Trong công nghiệp, chất béo dùng để điều chế xà phòng và glixerol.

  • Lipit còn được dùng trong sản xuất một số thực phẩm khác như mì sợi, đồ hộp,...

  • Sau khi sử dụng, có thể được dùng để tái chế thành nhiên liệu.