Chất béo trong cơ thể

Chất béo

Chất béo có vai trò rất quan trọng đối với các dạng sự sống. Hỗ trợ cho các chức năng cấu trúc và chức năng trao đổi chất. Chất Béo Là Gì? Chất béo là một dạng lipid. Phân biệt với các dạng lipid khác bởi các cấu trúc hóa học và tính chất vật …

Chất béo Read More »